Výsledky vyhľadávania

 1. Súčasné zastúpenie jednotlivých generácií zamestnancov na trhu práce v Slovenskej republike / aut. Petra Urbanovičová, Miloš Čambál, Zdenka Gyurák Babeľová, Martin Fero
  Urbanovičová Petra ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 Fero Martin ; 060100
  Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : . S. 217-223
  generácia zamestnancov podnik trh práce
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=8&SID=C3oPJpt2siNVoB6TV9a&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Rebríčku škôl podľa záujmu firiem dominujú technické školy Firmy znižujú nároky na absolventov, rastie počet novoprijatých vysokoškolákov / aut. Tomáš Nejedlý
  Nejedlý Tomáš  . - s. 3-5
  Trend : . 27, Trend špeciál/Október (2017), s.
  trh práce vysoké školy
  článok z periodika
  článok

  článok

 3. Získavanie zamestnancov spoločnosťou verzus personálnou agentúrou
  Hrablik Martin ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : . s.342-346
  agentúra trh práce
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Transfer znalostí z univerzity do praxe
  Zúbková Mária ; R2020  Orosiová Katarína ; R2020
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 6, č. 1 (2011), s.36-48
  knowledge transfer labour market practice prax transfer poznatkov trh práce
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Zmeny v spôsobe získavania zamestnancov
  Hrablik Martin ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : . s.106-110
  pracovná sila trh práce
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Súčasné trendy v ponuke a dopyte na trhu práce
  Hrablik Martin ; M4000 
  Generácia Y vstupuje na trh práce : . s.30-33
  trh práce
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 7. Flexibilita a istota na trhu práce
  Černá Ľubica ; M4000 
  Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : . s.49-55
  flexibilita trh práce
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Flexibilita alebo istota zamestnania - dilema zamestnávateľov a zamestnancov
  Černá Ľubica ; M4000 
  Dobrovoľníctvo, solidarita a pomoc chudobným : . s.58-64
  flexibilita trh práce sociálny dialóg
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zamestnávanie absolventov na súčasnom trhu práce
  Černá Ľubica ; M4000  Hrablik Martin ; M4000
  Humanitné vedy a ich význam pri vzdelávaní a rozvoji kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl technického zamerania : . s.105-110
  zamestnanosť absolventi trh práce
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Slovensko pred vstupom do eurozóny a možné dopady vstupu Slovenska do eurozóny
  Olejník Pavol ; R2020 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.173-176
  eurozóna trh práce eurozone labour market
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok