Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh na zefektívnenie systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti ZF Levice, s.r.o., Levice
  Kucmerová Veronika  Jakábová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resources získavanie zamestnancov výber zamestnancov ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90447
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zlepšenia procesov výberu, adaptácie a stabilizácie zamestnancov v podmienkach podniku T - Industry, s.r.o.
  Blašková Zuzana  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resource management stabilizácia zamestnancov riadenie ľudských zdrojov výber zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90567
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh zlepšenia systému získavania a výberu zamestnancov v AGROPARTNER spol. s r.o. : Diplomová práca
  Sofková Zdenka  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 73 s., CD-ROM
  získavanie zamestnancov výber zamestnancov ľudské zdroje personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68056
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh systému získavania a výberu pracovníkov v spoločnosti Doprastav, a.s. : Diplomová práca
  Burská Andrea  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 76 s., CD-ROM
  personnel management výber zamestnancov získavanie zamestnancov personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66953
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh využitia assessment a development centier v riadení ľudských zdrojov v podniku ŽOS Trnava, a.s. : Diplomová práca
  Cerovská Lenka  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 88 s., CD-ROM
  vzdelávanie zamestnancov hodnotenie zamestnancov výber zamestnancov riadenie ľudských zdrojov priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67047
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov v podmienkach vybranej spoločnosti
  Zaťko Ivan  Harringer Zuzana (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  získavanie zamestnancov výber zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58177
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zlepšenia systému získavania, výberu a adaptácie zamestnancov v Elster, s.r.o. Stará Turá
  Mittáková Elena  Šaturová Katarína (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  personálny manažment získavanie zamestnancov výber zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58152
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh racionalizácie systému získavania a výberu zamestnancov = Suggestion for rationalization of system for acquisition and selection of employees : Diplomová práca
  Ivaničová Iveta  Černá Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 75 s príl., 1 CD-ROM
  riadenie ľudských zdrojov získavanie zamestnancov výber zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh systému získavania a výberu zamestnancov v podniku KERKOSAND spol. s r.o. = System design of employees in the firm KERKOSAND spol. s r.o. : Diplomová práca
  Filípková Petra  Černá Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 81 s príl (1 CD-ROM)
  získavanie zamestnancov výber zamestnancov personálny manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh systému získavania, výberu a vzdelávania zamestnancov v spoločnosti Ledrov s r.o. Lednické Rovne = Proposal of a method for searching, recruiting and educating employees in the Ledrov Ltd company, Lednicke Rovne : Diplomová práca
  Kopencová Iveta  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 78 s príl., 1 CD-ROM
  získavanie zamestnancov výber zamestnancov vzdelávanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha