Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza podzemných vôd v regióne Dubnica nad Váhom
  Sitnianská Miriam  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety wastewater odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90257
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd
  Hovančíková Marcela  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety efficiency sewage purification čistenie odpadová voda účinnosť čistiareň odpadových vôd
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89979
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra
  Michale Martin ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings sewerage wastewater odkanalizovanie odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93741
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Súčasné technológie zneškodňovania odpadových vôd z malých zdrojov
  Turzová Beáta ; V280  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  waste water odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94213
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Bezpečnostné a environmentálne aspekty pri produkcii čistiarenských kalov
  Janečková Gabriela  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 78 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sludge sewage čistiarenský kal odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79705
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Monitorovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov splaškových vôd
  Andelková Vlasta  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 51 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety wastewater kvalita vody odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79876
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Posúdenie čistiacej chopnosti čistiarne odpadových vôd na základe vybraných analýz = The examination of the waste water cleaner's cleaning ability based on the selected analysis : Diplomová práca
  Danko Miroslav  Kuracina Richard (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 99 s 1 CD-ROM
  čistiarne odpadových vôd odpadová voda
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Zhodnotenie účinnosti mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd COMAX-TT, a.s., Trnava Assesing the effectiveness of the mechanical - biological sewage disposal plant COMAX-TT, a.s., Trnava : Diplomová práca
  Mĺkvy Ondrej  Sirotiak Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 73 s 1 CD-ROM
  odpadová voda čistiarne odpadových vôd
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha