Výsledky vyhľadávania

 1. Automatizované fotogrametrické metódy v procese digitalizácie kultúrneho dedičstva [elektronický zdroj]
  Marčiš Marián ; 010140  Pavelka Karel (rec.) Bartoš Pavel (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2019 . - CD-ROM, 112 s.
  ISBN 978-80-227-4895-7
  fotogrametria structure from motion kultúrne dedičstvo
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty/skripta/Marcis-automatizovane_fotogrametricke_metody_v_procese_digitalizacie_kulturneho_dedicstva_konecna.pdf
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 2. Metódy zobrazovania
  Vajsáblová Margita ; V220 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 198 s.
  ISBN 978-80-227-3574-2
  photogrammetry fotogrametria lineárna perspektíva kartografické zobrazenie linear perspective carthographic projection
  http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/metody_zobrazovania/index.html
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha