Výsledky vyhľadávania

 1. Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Dr. Ing. P. Gála, DrSc. elektronický zdroj
  Fraštia, Marek, ; V140 (ed.) Ježko, Ján, ; V140 (ed.) Marčiš, Marián, ; V140 (ed.) Lukáč, Štefan, ; V140 (ed.)
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie 27 16.6.2014 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - CD ROM, 175 s.
  ISBN 978-80-227-4158-3
  laserové skenovanie geodézia fotogrametria photogrammetry geodesy laser scanning
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (13) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Photogrammetrie Laserscanning Optische 3D-Messtechnik : Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2010
  Luhmann Thomas (zost.)  Müller Christina (zost.)
  Berlin : Wichmann, 2010 . - 428 s
  ISBN 978-3-87907-494-5
  fotogrametria fotografické prístroje lasery
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 3. Aktivity v kartografii 2010 : Zborník referátov zo seminára.Bratislava,SR, 7. 10. 2010
  Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2010 . - 143 s.
  ISBN 978-80-89060-17-7
  kartografia mapovanie fotogrametria
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha