Výsledky vyhľadávania

 1. Fotogrametrické meranie prevýšení
  Mruzeková Mária ; V  Fraštia Marek (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography photogrammetry fotogrametria nivelácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89766
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Určenie objemu vyťaženej horniny v lome Rieka
  Tóth Kálmán ; V  Fraštia Marek (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography photogrammetry digital elevation model fotogrametria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80354
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Fotogrametria ako nástroj tvorby 3D modelov strojov a zariadení
  Urbanová Mária ; J  Kováčik Róbert (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management photogrammetry calibration software kalibrácia 3D modely fotogrametria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90811
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Meranie diskrétnych bodov pomocou fotogrametrie (video)
  Juhászová Petra ; M  Morovič Ladislav (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies camera photogrammetry video fotogrametria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79196
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. kniha

  kniha

 6. Tvorba priestorového modelu objektu konvergentnou fotogrametriou
  Bučo Michal ; V  Marčiš Marián (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography convergent photogrammetry 3D model photogrammetry fotogrametria konvergentná fotogrametria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67956
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Digitálna fotogrametria a jej využitie pri tvorbe modelov priestorových objektov
  Pencáková Radka ; V  Haličková Jana (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography ortophoto 3D model digital photogrammetry photogrammetry digitálna fotogrametria fotogrametria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59846
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Fotogrametrické projekčné centrum, metódy a kontrola jeho určenia
  Stanek Matúš ; V  Fraštia Marek (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography photogrammetry lens fotogrametria objektív
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68417
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Využitie systému TRITOP pre meranie nadrozmerných objektov
  Štefan Martin ; M  Buranský Ivan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 41s CD ROM
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies 3D skener fotogrametria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79308
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. 3D skenovanie veľkorozmerných objektov : Bakalárska práca
  Virág Daniel  Morovič Ladislav (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 83 s., CD-ROM
  štruktúrované svetlo 3D skenovanie fotogrametria photogrammetry počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57604
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha