Výsledky vyhľadávania

 1. Fotogrametrické meranie modelu dna odtokového kanála
  Hideghéty Andrej ; 010140  Fraštia Marek ; 010140
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 831-835
  fotogrametria štruktúra z pohybu hydrotechnika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Výskum tlmiaceho účinku opevnenia pod haťou VD Hričov pomocou fyzikálneho modelovania
  Pavúček Martin ; 010170 
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : . CD-ROM, [8] s.
  tlmenie energie fyzikálny model vývar výmoľ fotogrametria
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv osvetlenia pri dokumentovaní priebehu prác na stavenisku pomocou 360 stupňovej fotogrametrie
  Funtík Tomáš ; 010270  Ďubek Marek ; 010270 Mayer Pavol ; 010270
  Almanach znalca . Roč. 20, č. 2 (2020), CD-ROM, s. 6-10
  fotogrametria 360 fotogrametria kontrola kvality
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Kalibrácia kamery DJI Mavic Air 2
  Hideghéty Andrej ; 010140 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 165-179
  kalibrácia fotogrametria RPAS šum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Punching shear load test monitored by photogrammetry
  Fillo Ľudovít ; 010110  Augustín Tomáš ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Marčiš Marián ; 010140
  Engineering mechanics 2018 : . S. 217-220
  punching resistance flat slab openings photogrammetry strain šmyková odolnosť v pretlačení lokálne podopreté dosky otvory fotogrametria pomerné pretvorenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Goals and methodology of research
  Hulínek Drahoslav  Hulínková Ťuchová Eva Lieskovský Tibor ; 010130 Demján Peter Rášová Alexandra ; 010130 Rášo Ján
  Archaeological project SAHI - Tell Jokha, 2017 (Season 2) / . S. 7-15
  databázový systém database system lokálne siete local control network fotogrametria photogrammetry dátový model data model
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Surveying, Photogrammetry and GIS - Results
  Lieskovský Tibor ; 010130  Rášová Alexandra ; 010130 Rášo Ján
  Archaeological project SAHI - Tell Jokha, 2017 (Season 2) / . S. 64-70
  geodetické merania surveying fotogrametria photogrammetry geografické informačné systémy geographical information systems
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Fotogrametria ako efektívny pomocník geodeta na príklade zamerania stavebného objektu
  Marčiš Marián ; 010140  Fraštia Marek ; 010140
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 64 (106), č. 11 (2018), online, s. 236-243
  fotogrametria structure from motion 3D model
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2018/11/gako_2018_11.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Metódy tvorby geodetických podkladov na rekonštrukciu objektov
  Ježko Ján ; 010140 
  SANACE 2017 : . S. 55-64
  geodetické podklady elektronická tachymetria metódy GNSS terestrické laserové skenovanie fotogrametria
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Aplikácie RPAS zariadení nielen v geodézii
  Marčiš Marián ; 010140  Fraštia Marek ; 010140
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 22, č. 1 (2017), s. 11-16
  UAV fotogrametria fotogrametria
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok