Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zlepšenia adaptačného procesu výrobných zamestnancov v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o.
  Medňanská Barbora ; M  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 83s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resources riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99150
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh na zefektívnenie systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti ZF Levice, s.r.o., Levice
  Kucmerová Veronika  Jakábová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resources získavanie zamestnancov výber zamestnancov ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90447
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh systému hodnotenia pracovného výkonu výrobných zamestnancov v HKS Forge, s.r.o.
  Krištofíková Lucia  Chlpeková Andrea (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management performance motivation capacity human resources odmeňovanie motivácia výkonnosť hodnotenie výkon ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90609
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov v podniku AGC Trenčín s.r.o.
  Matija Ján ; M  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 86 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation remuneration human resources ľudské zdroje odmeňovanie motivácia zamestnanecké výhody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90505
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh riešenia na rozvoj kľúčových kompetencií interkultúrneho manažéra v priemyselnom podniku
  Kollárová Tatiana  Cagáňová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 74 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management key competencies human resources ľudské zdroje kľúčové kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80027
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov
  Chovanec Martin ; M  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 101 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resources ľudské zdroje adaptačný program strategické plánovanie riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67814
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh systému monitoringu a riadenia fluktuácie zamestnancov v spoločnosti DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. : Diplomová práca
  Rajňák Martin  Šnircová Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 84 s., CD-ROM
  human resources personnel management pracovné podmienky fluktuácia ľudské zdroje personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67091
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh zdokonalenia procesu adaptácie zamestnancov v spoločnosti Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače : Diplomová práca
  Válkyová Adriana  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  adaptation human resources adaptácia ľudské zdroje priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67926
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh riešenia pre zefektívnenie systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble : Diplomová práca
  Kokavcová Adriána  Jakábová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  human resources ľudské zdroje priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66894
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh zefektívnenia systému ďalšieho vzdelávania pracovníkov podniku Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Mochovce : Diplomová práca
  Asztalos Štefan  Vaňová Jaromíra (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 74 s., CD-ROM
  human resources ľudské zdroje priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67084
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha