Výsledky vyhľadávania

 1. Ľudské zdroje a ich vplyv na riadenie a výkon dodávateľského reťazca / aut. Ingrid Součková
  Součková Ingrid ; 020120 
  Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. : . S. [8], CD ROM
  ľudské zdroje human resources
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Enterprise performance and workforce performance measurements in industrial enterprises in Slovakia / aut. Zdenka Gyurák Babeľová, Marta Kučerová, Mária Homokyová
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000  Kučerová Marta ; M4000 Homokyová Mária ; M4000
  Procedia Economics and Finance . No. 34. 9th International Scientific Conference "Business Economics and Management 2015 (BEM, 2015), 15. - 16. 10. 2015, Zvolen, Slovakia, s. 376-381
  human resources performance assessment
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115016433
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (4) - článok
  článok

  článok

 3. Knowledge management capability and competitive advantage: an empirical study of serbian enterprises / aut. Oliver Momčilović, Mila Zakin, Sanja Stanisavljev, Miroslava Mĺkva, Gordana Nikolić
  Momčilović Oliver  Zakin Mila Stanisavljev Sanja Mĺkva Miroslava ; 064000 Nikolić Gordana
  Fórum manažéra : . Roč. 11, č. 2 (2015), s. 34-38
  knowledge management human resources competitiveness
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Application of sustainable human resource management in an industrial enterprise
  Schiffel Lukáš  Šmida Ľubomír ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . s. 168-171
  corporate social responsibility human resources sustainable development
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Personnel Planning Reflecting the Requirements of Sustainable Performance of Industrial Enterprises
  Koltnerová Kristína ; M4000  Chlpeková Andrea ; M4000 Samáková Jana ; M4000
  Proceedings of The 9th European Conference on Management Leadership and Governance. ECMLG 2013 : . s.136-143
  human resources personnel planning
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Development on human resources for permanently sustainable development and corporate social responsibility in conditions of industrial companies in Slovakia
  Bednárik J.  Hajnik Bartolomej ; M250
  Innovacionnyje technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitijem regionov Rossii : . s.8-13, časť III
  human resources education
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The necessity of personnel planning in the project management in industrial enterprises
  Koltnerová Kristína ; M4000  Samáková Jana ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2011 : . s.1593-1594
  human resources personnel management
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - skriptá
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Sustainable development in small and medium-sized engineering companies
  Andrašová Andrea ; M4000  Hajnik Bartolomej ; M250 Zlocha Jozef ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2011 : . s.1637-1638
  sustainable development human resources
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. The necessity of personnel planning in small industrial enterprises
  Koltnerová Kristína ; M4000  Holková Andrea ; M4000 Samáková Jana ; M4000
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 (MMK 2011) : . s.1264-1268
  human resources personnel planning
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Management of human resources in the automotive industry
  Hekelová Edita ; J0070  Srdošová Katarína ; J0070
  Scientific Proceedings 2009 : . s.45-50
  human resources manufacturing quality products
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok