Výsledky vyhľadávania

 1. Evidovanie vlastníckeho práva k podzemným stavbám a vecného bremena vyplývajúceho z podzemných stavieb
  Sobotková Iveta ; V  Hudecová Ľubica (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography real estate vlastnícke právo nehnuteľnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93934
  diplomová práca
  kniha

  kniha