Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh na zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
  Kvasnicová Katarína ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 84s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management change quality motivation satisfaction kvalita vplyvy motivácia zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98936
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh programu adaptácie pre vybrané skupiny zamestnancov v podniku Danfoss Power Solutions a.s.
  Patková Petra ; M  Vaňová Jaromíra (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 89s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management adaptation adaptácia zamestnanec personálne činnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99018
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh systému získavania a výberu zamestnancov v podniku FARMA MAJCICHOV, a.s.
  Karnasová Hana ; M  Vaňová Jaromíra (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 79s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management interview zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99258
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh na zlepšenie merania a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku KNOTT spol. s r.o.
  Jakubek Ľuboš ; M  Babčanová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management performance evaluation measure výkon hodnotenie meranie zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99335
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh personálnej stratégie firmy Ikea Industry Slovakia, s.r.o., o.z. Jasná Závažná Poruba
  Feriančeková Lenka ; J  Ščepka Igor (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises strategy zamestnanec personálna stratégia stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103889
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh systému hodnotenia technicko-administratívnych zamestnancov v PRAKON, spol. s r.o.
  Klekner Boris  Chlpeková Andrea (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management training evaluation kritériá smernica zamestnanec metódy personálny manažment hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80127
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh na zlepšenie systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepný závod Majcichov
  Remenárová Kristína  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89365
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie v podniku Swedwood Slovakia, s.r.o., o.z. Majcichov
  Čellárová Eva  Marková Petra (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 74s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80140
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh systému získavania a výberu zamestnancov v podniku PASTORKALT a.s. : Diplomová práca
  Száraz Dalibor  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 88 s., CD-ROM
  human resources personálny útvar zamestnanec priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67997
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh zdokonalenia systému vzdelávania pracovníkov v podniku MONTY, s.r.o. Tvrdošovce
  Bugyíková Katarína  Cagáňová Dagmar (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  zamestnanec podnik vzdelávanie education
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58140
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha