Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh kontroly procesu montáže - demontáže realizovanej na "Pick and Place" manipulátore
  Kmeť Michal  Holubek Radovan (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems analyse analýza manipulátor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90499
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh konkurenčného odlíšenia spoločnosti ETI ELB s.r.o. v procese tvorby trhovej pozície
  Šotníková Michaela  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 90 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management analyse segmentation analýza segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80145
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Spracovanie signálov vo frekvenčnej oblasti ľudskej reči
  Vaškovič Ladislav ; E  Ďuračková Daniela (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 43 s
  Microelectronics analyse transformation signál transformácia analýza Mikroelektronika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71683
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh využitia controllingu v riadení nákladov podniku Vetter Slovakia, spol. s r.o. : Diplomová práca
  Cádrová Natália  Šnircová Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 71 s., CD-ROM
  costs controlling analyse riadenie nákladov náklady controlling analýza priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67866
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Informačný systém pre biochemické laboratórium s automatizovaným zberom dát
  Vašíček Peter 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  MTF ;
  UML analyse UML analýza zber dát aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74995
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Implementácia systému manažérstva kvality v zmysle nových noriem STN EN ISO 9001:2008
  Husák Miloš ; J0070  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  analyse audit manažérstvo kvality analýza aspektovo-orientovaná audit standard
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74388
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Návrh informačného systému pre obchodnú spoločnosť
  Blšták Peter  Kotianová Janette (škol.) ; M6000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  analýza aspektovo-orientovaná information system storage UML UML analyse
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75249
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha