Výsledky vyhľadávania

 1. Tragkapazität schlanker Druckglieder : Teil 1: Bauteilversuche und Ringversuch der nichtlinearen numerischen Prognose des Systemverhaltens
  Strauss Alfred  Eschbacher Thomas Kendický Peter ; V110 Benko Vladimír ; V110
  Beton- und Stahlbetonbau . Vol. 110, no. 12 (2015), s. 845-856
  tragfahigkeit schlanke element analyse únosnosť štíhly prvok analýza load capacity slender members analysis
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Static and dynamic daylight analysis with BIM
  Jamnický Martin ; V180 
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.130-133
  analyse analýza daylighting denné osvetlenie energetická analýza energy analysis
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The basic failure analysis plaster exterior walls
  Pernišová Alena ; V180 
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.326-328
  analyse analýza external walls obvodová stena omietka plaster
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Analýza vybraných akustických kritérií z hlediska jejich vhodnosti pro hodnocení sportovních prostor
  Jedovnický Martin  Tomašovič Peter ; V180
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 3, č. 1 (2013), s.25-28
  acoustics akustika analyse analýza sports hall športová hala
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Application of sensitivity and uncertainty analyses in the calculation of the heat transfer coefficient of a window
  Hrebík Pavol 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 20, No. 3 (2012), s.27-34
  analyse analýza energetické hodnotenie budov energy perfomance building Monte Carlo method Monte Carlo metóda Morris method Morris metóda
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Analýza priestoru staveniska a stavebného stroja z hľadiska problematiky hluku
  Kováčik Ondrej 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.330-338
  analyse analýza hluk noise
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analiz istočnikov vlagi v kryše
  Oláh Jozef ; V180 
  Naukovij visnik budivnictva 64/2011 : . s.178-181
  analyse analýza moisture roof strecha Vlhkosť
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Normalizovať priemerný činiteľ dennej osvetlenosti obytných miestností?
  Hraška Jozef ; V180 
  Svetlo - Light 2009 : . s.7-14
  analyse analýza aspektovo-orientovaná daylight denné svetlo habitable room obytná miestnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok