Výsledky vyhľadávania

 1. Modely územného rastu miest ako východisko k hľadaniu nových princípov formovania krajiny v polohe mestského okraja
  Dvončová Eva ; A7170 
  Člověk, stavba a územní plánování 5 : . s.34-45
  mestský urbanizmus
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok