Výsledky vyhľadávania

 1. Problémy s meraním pri použití Bridge Weigh-in-Motion metódy
  Štecák Róbert ; 010190 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 518-526
  Bridge Weigh-in-Motion most meranie tenzometer dynamika oceľ
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Využitie optických zariadení pri meraní šírky trhlín v konštrukciách zaťažených dynamickým zaťažením
  Rubint Jakub ; 010250 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 42-47
  dynamika optika šírka trhliny meranie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vnútorná povrchová teplota kritických detailov obytných budov v časovom horizonte, dynamickej simulácii zimného obdobia
  Buday Peter ; 010180 
  APABD 2018 : . CD-ROM, s. 87-92
  minimálna vnútorná povrchová teplota dynamika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Experience with Structural Damage Identification of an Experimental Bridge Model
  Sokol Milan ; 010250  Ároch Rudolf ; 010190 Venglár Michal ; 010250 Fábry Michal ; 010190 Živner Tomáš ; 010190
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 769, (2015), s. 192-199
  dynamika dynamics system identification modal analysis experimental model of bridge direct stiffness calculation method
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Dynamic analysis spindel-bearings system of the headstock machine tools / aut. Ľubomír Šooš, Pavel Kováč, Miloš Matúš, Peter Križan, Juraj Beniak
  Šooš Ľubomír ; 020240  Kovač Pavel Matúš Miloš ; J240 Križan Peter ; 020240 Beniak Juraj ; 020240
  Aplimat 2015 : . S. 706-710, CD ROM
  headstock bearings vreteno dynamika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stability and Vibration in Civil Engineering
  Ravinger Ján ; V250 
  Gradevinski materijali i konstrukcije = Building Materials and Structures . Vol. 57, no. 2 (2014), s. 3-17
  dynamics dynamika kmitanie stabilita stability vibration
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Analysing Temporal Dynamics in Search Intent
  Kramár Tomáš ; I200  Bieliková Mária ; I200
  SOFSEM 2013: Theory and Practice of Computer Science : . s.54-63
  kontexty IR vyhľadávanie dynamika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Deterministic and Probabilistic Dynamic Analysis of the Soil-Foundation-Machine Interaction
  Králik Juraj ; V250  Králik Juraj ml. ; A4140
  Spolehlivost konstrukcí. Rozvoj a aplikace pravdědpodobnostní metody SBRA sloužící k navrhování a posuzování stavebních a strojních konstrukcí. Sborník referátů : . s.65-70
  compressor dynamics dynamika foundation kompresory základ
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Stability and Vibraton
  Ravinger Ján ; V250 
  Stability of structures. : . s.63-84
  dynamics dynamika kmitanie stabilita stability vibration
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Stability and Dynamics of Billboard Sheet
  Nagyová Monika ; V250  Ravinger Ján ; V250
  Stability of structures. : . s.531-538
  bilbord billboard dynamics dynamika stabilita stability
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok