Výsledky vyhľadávania

 1. Digitálne technológie v hodnotení a postoje študentov / aut. Mária Mišútová, Martin Mišút
  Mišútová Mária ; 066000  Mišút Martin
  XXXII Didmattech 2019 . S. 1-7
  e-hodnotenie matematika digitálne technológie
  http://didmattech.truni.sk/2019/proceedings/#misutova-ea
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Matematická formula, graf a verbálna reprezentácia objektu / aut. Iveta Markechová, Hana Stúpalová
  Markechová Iveta ; 066000  Stúpalová Hana ; 066000
  Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia . S. 30-34
  matematika technická univerzita formula graf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Mathematical competencies for Engineers / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Creativity, innovation and entrepreneurship for engineering education excellence : . S. 1379-1385, CD ROM
  matematika inžinierske štúdium
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Computer assisted assessment in mathematics / aut. Daniela Velichová
  Velichová Daniela ; 020080 
  Proceedings of the 45th SEFI Annual Conference 2017 . S. 1534-1540, CD ROM
  matematika e-vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Enhancing ability to identify and use mathematical concepts / aut. Daniela Richtáriková
  Richtáriková Daniela ; 020080 
  Proceedings of the 18th SEFI Mathematics Working Group seminar . S. 208-212, CD ROM
  matematika inžinierske vzdelávanie mathematics in engineering education
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Future mathematics project - using technologies to improve mathematics teaching and learning in engineering studies / aut. Kirsi-Maria Rinneheimo, Hanna Kinnari-Korpela, Daniela Velichová, César Benavente-Peces, Ion Mierlus-Mazilu
  Rinneheimo Kirsi-Maria  Kinnari-Korpela Hanna Velichová Daniela ; 020080 Benavente-Peces César Mierlus-Mazilu Ion
  Proceedings of the 18th SEFI Mathematics Working Group seminar . S. 143-148, CD Rom
  inžinierske vzdelávanie matematika mathematics in engineering education
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Computer assisted assessment in mathematics
  Velichová Daniela ; 020080 
  Book of abstracts of the 23rd CPS Conference : . S. 32
  Počítače-výučba matematika
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Matematika a iné predmety v prvom semestri štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave / aut. Viera Záhonová
  Záhonová Viera ; 020080 
  Moderní matematické metody v inženýrství : . S. 145 - 149, CD ROM
  matematika skúška
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Vedomosti študentov zo stredoškolskej matematiky a ich vplyv na úspešnosť v predmete Matematika I / aut. Viera Záhonová
  Záhonová Viera ; 020210 
  Aplimat 2015 : . S. 767-773, CD ROM
  matematika mathematics skúška
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Matematika + Počítače = moderná technológia
  Špir Róbert ; 010220  Mikula Karol ; 010220
  47. konferencia slovenských matematikov : . S. 33
  matematika počítače moderná technológia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok