Výsledky vyhľadávania

 1. Poznámky na tvorbu parkovacej politiky z podmienok hl. m. SR Bratislavy
  Schlosser Tibor ; 010120 
  Cestná konferencia 2015 : . CD-ROM, s. 59-65
  dopravný urbanizmus parkovanie udržateľná mobilita traffic urbanism parking sustainable mobility
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Parkovanie motocyklov, požiadavky a možnosti
  Bezák Bystrík ; V120  Skýva Milan
  XV. Dopravně - inženýrské dny : . CD ROM, s. 292-296
  parking parkovanie planning plánovanie požiadavky requirements
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Súčasné prístupové komunikácie a doprava
  Ondrejková Zuzana ; A2120 
  Bardkontakt 2014 : . s. 55-60
  hrad parkovanie turizmus bezbariérovosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv základných charakteristík parkovania na parkovaciu politiku
  Nemček Miloslav ; V120 
  Dopravná infraštruktúra v mestách : . s.31-35
  dĺžka parkovania charakteristiky parkovania parking parking duration parking charakteristics parking policy parking turnover parkovací obrat parkovacia politika parkovanie
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok