Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zdokonalenia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v spoločnosti Slovnaft, a.s.
  Jakubiecová Silvia  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 92s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management riadenie ľudských zdrojov personálny manažment vzdelávanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99064
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh udržateľného systému spolupráce s externými dodávateľskými personálnymi agentúrami v podmienkach FINE DNC Slovakia, s.r.o.
  Rumlerová Lucia ; M  Samáková Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 77s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management personálny manažment komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99213
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh systému prijímania a uvoľňovania zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s. r. o.
  Zubalíková Zuzana ; M  Szabó Peter (škol.) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 84s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management personálny manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99000
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh systému hodnotenia technicko-administratívnych zamestnancov v PRAKON, spol. s r.o.
  Klekner Boris  Chlpeková Andrea (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management training evaluation kritériá smernica zamestnanec metódy personálny manažment hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80127
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh systému monitoringu a riadenia fluktuácie zamestnancov v spoločnosti DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. : Diplomová práca
  Rajňák Martin  Šnircová Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 84 s., CD-ROM
  human resources personnel management pracovné podmienky fluktuácia ľudské zdroje personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67091
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zefektívnenia systému získavania a výberu zamestnancov v Slovenských elektrárňach, a.s. : Diplomová práca
  Špaleková Miriam  Vaňová Jaromíra (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  personnel management personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67055
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zlepšenia adaptačného procesu novoprijatých zamestnancov v podmienkach podniku I.D.C. LOLLY, s.r.o. : Diplomová práca
  Juroleková Andrea  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  personnel management personálny manažment pracovníci priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67806
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh racionalizácie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ZF SACHS Slovakia, a.s. : Diplomová práca
  Bohdanová Jana  Vaňová Jaromíra (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  personnel management hodnotenie zamestnancov priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68403
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh systému personálneho plánovania v spoločnosti GLEISTEIN SLOVAKIA, s.r.o. Trenčín : Diplomová práca
  Kosnovská Sylvia  Holková Andrea (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 85 s., CD-ROM
  personnel planning personnel management personálne plánovanie personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67818
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh systému získavania a výberu pracovníkov v spoločnosti Doprastav, a.s. : Diplomová práca
  Burská Andrea  Arendášová Alexandra (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 76 s., CD-ROM
  personnel management výber zamestnancov získavanie zamestnancov personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66953
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha