Výsledky vyhľadávania

 1. Personalizované odporúčanie so zohľadnením sociálnych aspektov
  Šalmík Jakub ; I200  Kompan Michal (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 67 s príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering personalizované odporúčanie sociálne siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91310
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 2. Prieskumné vyhľadávanie na sociálnych sieťach so zameraním na dynamické kritéria a vzťahy metadát k obsahu
  Žilinčík Michal ; I300  Návrat Pavol (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 101 s príl.
  Information Systems metadata feedback Twitter Twitter metadáta spätná väzba mikroblog Twitter Twitter sociálne siete prieskumné vyhľadávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95480
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Riziká prameniace z publikovania osobných informácií v sociálnych sieťach
  Maringová Lucia ; E  Šrámka Michal (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 57 s CD-ROOM
  Applied Infromatics sociálne siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81498
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Analýza a vytvorenie modelov závislostí vo webových dátach
  Palo Martin ; I200  Kuzár Tomáš (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 47 s príl.
  informačné systémy Information Systems sociálne siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72016
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Aplikácia pre prostredie IMS siete
  Marcinčín Roman ; I100  Kotuliak Ivan (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 71 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks sociálne siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74808
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. Evolučný algoritmus pre optimalizáciu tried
  Chalupa David ; I300  Pospíchal Jiří (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011
  sociálne siete umelý život evolučné algoritmy softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71941
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Vyhľadávanie zohľadňujúce záujemcu o informáciu a skupiny jemu podobných
  Valčuha Matej ; I200  Návrat Pavol (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 56 s
  sociálne siete vyhľadávanie personalizácia softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72069
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Odporúčanie navigácie s využitím kontextu sociálnych sietí
  Kramár Tomáš ; I200  Barla Michal (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010
  sociálne siete vyhľadávanie kontext softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57348
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 9. Vylepšenie webového vyhľadávania použitím znalostí
  Marton Karol ; I200  Návrat Pavol (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 55 s príl.
  informačné systémy Information Systems webové vyhľadávanie sociálne siete personalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57247
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha