Výsledky vyhľadávania

 1. Vákuová technika a vákuové technológie v strojárstve : Návody na cvičenia / [aut.]Marcel Žitňanský
  Žitňanský Marcel ; M130 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 187 s
  ISBN 80-227-0670-1
  technika vákuová cvičenia
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF9120
  kniha

  kniha

 2. Cvičení z chemie pro hutníky
  1.vyd.
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 1991 . - 114 s
  ISBN 80-7078-126-2
  chémia cvičenia
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Laboratorní cvičení z fyziky / [aut.]Milan Beneš, Miroslav Komárek, Karel Zubík
  Beneš Milan  Komárek Miroslav Zubík Karel
  Brno : Vojenská akademie Brno, 1991 . - 128 s
  fyzika cvičenia
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 4. Cvičení z chemie / [aut.]Stanislav Kafka
  Kafka Stanislav 
  1.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1989 . - 150 s
  ISBN 80-214-0050-1
  chémia cvičenia
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 5. Systémová analýza : Cvičení / [aut.]František Pavelka
  Pavelka František 
  1.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1989 . - 61 s
  ISBN 80-214-0036-6
  Analýza systémová cvičenia
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 6. Náuka o materiály 2 : Návody na cvičenia / [aut.]Ivan Gantner
  Gantner Ivan 
  1.vyd.
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1989 . - 188 s
  plasty náuka cvičenia
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF6100
  kniha

  kniha

 7. Automatizácia zváracích a zlievárenských procesov : Návody na cvičenia / Harold Mäsiar a kol
  Mäsiar Harold (xxx) ; M  Jajcay A. Kmety Miloš ; M Hoffmann E.
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 207 s
  zváranie automatizácia cvičenia zlievanie zváranie a zlievanie
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF16100
  kniha

  kniha

 8. Technológia plošného tvárnenia : Návody na cvičenia / [aut.]Andrej Hrivňák, Emil Evin, Emil Spišák
  Hrivňák Andrej  Evin Emil Spišák Emil
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1989 . - 151 s
  Tvárnenie plošné cvičenia
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF10120
  kniha

  kniha

 9. Automatizované systémy řízení - cvičení / [aut.]Ladislav Jurča
  Jurča Ladislav 
  1.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1988 . - 71 s
  ASR cvičenia
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 10. Deskriptívna geometria : Úlohy na cvičenia / Ján Rybár a kol
  Rybár Ján (xxx) 
  4.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 197 s
  geometria deskriptívna cvičenia
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha