Výsledky vyhľadávania

 1. Seminárne cvičenia z pedagogickej praxe na DPŠ
  Tináková Katarína ; M220 
  Zvyšovanie efektívnosti doplňujúceho pedagogického štúdia : . s.158-161
  cvičenia pedagogická prax
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Zvyšovanie kvality a účinnosti seminárnych cvičení vo výučbe sociologických disciplín na MTF STU
  Csámpai Ottó ; M310  Dubovský Marián
  Podiel humanitných vied na formovaní technickej inteligencie : . s.68-73
  seminár cvičenia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok