Výsledky vyhľadávania

 1. Etude des propriétés structurelles, électroniques et magnétiques des couches minces de vanadium sur Fe(100) = štúdium štrukturálnych, elektronických a magnetických vlastností tenkých vrstiev vanádia na FE(100) : V.odb. 26-13-9. Obhajoba 6.6.2000
  Benčok Peter  Veselý Marián (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 124 s
  fyzika tenkých vrstiev príprava tenkých vrstiev vanádium
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Growth of diamond thin films by hybrid hot filament CVD technique = Rast diamantových vrstiev modifikovanou metódou horúceho vlákna : Ved. odb. 26-13-9. Obhj. 6.6.2001
  Kromka Alexander ; E030  Bederka Štefan (škol.) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000 . - 102 s
  vákuová technika umelé diamanty karbidy kremíka diamantové vrstvy fyzika tenkých vrstiev CVD
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Príspevok k štúdiu GaAs a jeho homológov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 14.12.1995 / [aut.] Benkovský,Ivan, Ing.; Škol. Veselý,Marian;Konzult.špec. Boča,Roman
  Benkovský Ivan  Veselý Marián (škol.) ; E030 Boča Roman (škol.) ; C2190
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 126 s Autoref.1995, 22 s
  elektronika a vákuová technika fyzika tuhých látok fyzika tenkých vrstiev polovodičové štruktúry fotoelektrónová spektroskopia polovodiče GaAs
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha