Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o. : Bakalárska práca
  Mračna Tomáš  Vaňová Jaromíra (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 58 s., CD-ROM
  motivation process priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57480
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Bezdotykové meracie systémy v procese výroby automobilových karosérií : Bakalárska práca
  Filka Ján  Morovič Ladislav (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 44 s., CD-ROM
  measuring meranie process triangulácia počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26779
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Prieskum zabezpečovania kvality vo výrobných procesoch vo vybraných organizáciách : Bakalárska práca
  Galba Stanislav  Fried Ivan (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 48 s., CD-ROM
  quality process SMK kvalita kvalita produkcie Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52237
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Analýza riešenia sťažností, reklamácií a sporov nespokojných zákazníkov v Odenberg Engineering s.r.o. : Bakalárska práca
  Hrašna Pavol  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 55 s., CD-ROM
  process claim sťažnosť reklamácia kvalita produkcie Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58063
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na implementáciu procesného riadenia a stanovenie programov k zlepšovaniu systému manažérstva kvality v podniku HYDRAULIKA DS, s.r.o. Dunajská Streda
  Bognár Peter  Cagáňová Dagmar (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  systém manažérstva kvality procesné riadenie strategické plánovanie process quality quality management system process management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47403
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení na zdokonalenie procesného riadenia v podniku HES - COMGEO spol. s r. o., Banská Bystrica
  Dočkal Ján  Rybanský Rudolf (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  plánovanie riadenie strategy process management planning process Management procesné riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52353
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Nové technológie v strojárstve(The new technologies in mechanical engineering )[CD-ROM] : bakalárska práca
  Ondrušek Martin ; J0070  Beniak Juraj (xxx) ; J0070
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 49 s
  technologies process technológie proces
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha