Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zefektívňovania obstarávacích procesov v spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia : Diplomová práca
  Kovaľ Martin  Cibulka Viliam (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 93 s., CD-ROM
  process transport logistics doprava obstarávanie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67056
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Tvorba postupu pre využívanie metódy FMEA v spoločnosti Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH : Diplomová práca
  Hlavatovič Rastislav  Horňák František (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 66 s., CD-ROM
  quality progress process FMEA kvalita FMEA priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73366
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vypracovanie projektu aplikácie samohodnotenia v GAMO s r.o. Banská Bystrica : Diplomová práca
  Marušincová Andrea  Paulová Iveta (škol.) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  process samohodnotenie inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76955
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Revízia ukazovateľov merania a monitorovania ako súčasť zvýšenia výkonnosti procesov : Diplomová práca
  Hippová Monika  Kučerová Marta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  process quality kvalita inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76934
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh riešenia na zlepšenie procesného manažmentu v podniku Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. : Diplomová práca
  Kralinský Martin  Šujanová Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 84 s., CD-ROM
  process process management process control procesný manažment procesné riadenie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67043
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Projekt identifikácie a zdokumentovania vybraných realizačných procesov ako súčasť zlepšovania procesného manažérstva v modeli CAF na MTF STU Trnava : Diplomová práca
  Glonek Vladimír  Paulová Iveta (škol.) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 69 s., CD-ROM
  process management process model CAF mapa procesov procesné manažérstvo inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76916
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zefektívňovania procesov materiálového toku v spoločnosti DECODOM spol. s r. o. : Diplomová práca
  Miartanová Ivana  Cibulka Viliam (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 62 s., CD-ROM
  process material flow materiálový tok priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66896
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vypracovanie projektu zlepšenia procesu výroby slnečných clôn v spoločnosti GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. : Diplomová práca
  Demáček Ivan  Urdziková Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 86 s., CD-ROM
  scoring quality process vyhodnocovanie monitorovanie kvalita inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76980
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vypracovanie návrhu pre uplatnenie štatistických metód pri nábehu sériovej výroby výrobku "Radhaus hinten aussen" : Diplomová práca
  Kozáčková Jana  Lestyánszka Škůrková Katarína (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 78 s., CD-ROM
  process capability quality kvalita štatistické metódy využitie spôsobilosť inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76986
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh modelu sledovania a vyhodnocovania procesných nákladov na kvalitu vo firme Magna Slovteca, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
  Dóczy Branislav  Nováková Renáta (škol.) ; M300
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  quality process manažérstvo kvality náklady na kvalitu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76937
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha