Výsledky vyhľadávania

 1. Určenie vplyvu trasy prepojenia železničného koridoru TEN-T na prúdenie a režim podzemných vôd.
  Kinczer Tomáš ; V170  Baroková Dana (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering groundwater modelovanie TEN-T podzemná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91909
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Vývoj kvality vody vo vybraných vodných zdrojoch žitného ostrova a návrh možnej úpravy podzemnej vody z vodného zdroja Jelka
  Vargová Oľga 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 76 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety water treatment hydrogeology water resource groundwater úprava vody hydrogeológia vodný zdroj podzemná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79861
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Monitorovanie a hydraulická ochrana podzemných vôd
  Strémiová Hana  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 65 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety podzemná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79655
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Monitorovanie kvality podzemných vôd v Trnavskom regióne
  Záhorec Peter  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  podzemná voda spektrofotometria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75609
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vplyv spôsobu zavlažovania poľnohospodárskych pôd na ohrozenie podzemných vôd dusičnanmi = Influence of irrigation method to the groundwater nitrate threat : Diplomová práca
  Procházka Matúš  Sirotiak Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 59 s 1 CD-ROM
  podzemná voda polutanty zavlažovacie technológie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha