Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie vplyvu opevnenia koryta na tvorbu výmoľov pod haťou VD Hričov na výsekovom hydraulickom modeli
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Peter ; 010170
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 64, č. 1-2 (2021), s. 28-34
  výmoľ fyzikálny model vodné dielo
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Design of Navigational Hydraulic Structures
  Pavlíková Anna ; 010170 
  Colloquium on Landscape Management 2018 : . CD-ROM, s. 32-36
  navigational safety hydraulic structures design optimization model research plavebná bezpečnosť vodné dielo optimalizácia návrhu modelový výskum
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Problematika plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách
  Pavlíková Anna ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 154-157
  vodné dielo plavebná bezpečnosť AGN
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Vodné dielo Kolárovo - príprava výskumu a projekčných prác
  Možiešik Ľudovít ; V170  Šulek Peter ; V170 Orfánus Martin ; V170
  XXVII. Plavebné dni : . s.97-111
  project documentation projekt research activity vodné dielo výskum water structure
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Havária oceľových vrát vodného diela
  Baláž Ivan ; V190 
  Statika stavieb 2013 : . s.69-80
  lock chambers plavebná komora vodné dielo waterworks
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Výskum v programe rozvoja vodných ciest na Slovensku
  Palkovičová Andrea ; V170 
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [9] s.
  Danube River Dunaj lock chambers plavebné komory Váh Váh river vodné cesty vodné dielo water structure waterways
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (1) - výskumná správa
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Combined objects for passing water structures.
  Kubala Martin ; V170  Rumann Ján ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2013 : . s.[5] p.
  canoe chute fish pass rybovod sklz vodné dielo water structure
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Hydro Dynamical Model of the Water Structures Ladce - Ilava - Dubnica - Trenčín and Kostolná - Nové Mesto - Horná Streda
  Dušička Peter ; V170  Květon Radomil ; V170
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 12, mimoriadne číslo (2012), s.online, s. [6]
  hydraulic parameters hydraulické parametre hydro power plant terénne merania terrain measurements vodná elektráreň vodné dielo water work
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Vodné dielo-Gabčíkovo
  Paulík Peter ; V110  Benko Vladimír ; V110
  V4 Inženýrské stavby . s.222-231
  Danube River Dunaj história history technical solution technické riešenia vodné dielo waterworks
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Mathematical Model of the Hydropower Plant Madunice
  Dušička Peter ; V170  Květon Radomil ; V170
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 12, mimoriadne číslo (2012), s.online, s. [5]
  hydro power plant matematický model mathematical model vodná elektráreň vodné dielo water work
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok