Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zdokonalenia environmentálneho manažérstva podniku : Diplomová práca
  Rakúsová Mariana  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 92 s., CD-ROM
  continuous improvement improvement zdokonaľovanie zlepšovateľstvo neustále zlepšovanie trvalo udržateľný rozvoj priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68008
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Aplikácia metodiky Six sigma pri zlepšovaní procesu lakovania : Diplomová práca
  Baráni Milan  Kučerová Marta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  improvement inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76926
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh aplikácie metód a nástrojov pri zlepšovaní kvality v prevádzke ťaháreň 1 : Diplomová práca
  Vaisová Mária  Kučerová Marta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  improvement quality nástroje manažérstva kvality kvalita inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76973
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh projektu aplikácie metódy 5S vo vybraných priestoroch (dielňa a sklad) organizácie EUROTIP, s.r.o. : Diplomová práca
  Križanovičová Zuzana  Mĺkva Miroslava (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 92 s., CD-ROM
  quality improvement pracovné prostredie kvalita metóda 5S inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76949
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh projektu aplikácie metódy 5S na vybraných prevádzkach (Taviareň, Odlievanie, Apretovňa) v podniku Fagor Ederlan Slovensko, a.s. : Diplomová práca
  Slašťan Martin  Mĺkva Miroslava (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 76 s., CD-ROM
  implementation improvement implementácia metóda 5S inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76922
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh aplikácie metód pre zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v systéme manažérstva kvality : Diplomová práca
  Fančovičová Alena  Mrvová Ivana (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  quality improvement waste kvalita inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76915
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov
  Moleková Veronika  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  odmeňovanie motivácia remuneration improvement motivation stimulation stimulácia employees
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63275
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh metód trvalého zlepšovania procesov v ŽOS Trnava, a.s.
  Machalová Jana  Nováková Renáta (škol.) ; M300
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  procesný prístup process improvement
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76988
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh aplikácie metód trvalého zlepšovania procesov v podniku Toma Industries, s.r.o., Trnava
  Polakovič Matúš  Linczényi Alexander (škol.) ; M300
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  process improvement
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76956
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh implementácie vybraných nástrojov a metód hodnotenia funkčnosti a výkonnosti systému manažérstva kvality
  Maslaňák Jaroslav  Meravá Miroslava (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  výkonnosť quality performance improvement
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76989
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha