Výsledky vyhľadávania

 1. Kombinované použitie fotovoltických panelov na ohrev vody a výrobu elektrickej energie
  Mihály Marcel ; J  Mlynár Peter (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering solar cell photovoltaic fotovoltika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83888
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Komplexná analýza fotovoltickej elektrárne
  Lačný Matúš ; E  Farkas Smitková Miroslava (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 76 . - 50 s
  power plant solar energy solárna energia fotovoltika obnoviteľné zdroje energie elektráreň Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65769
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Bezpečnosť fotovoltických systémov a inštalácií
  Benko Denis ; M  Fiala Jozef (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 59s CD
  Occupational Health and Safety fire safety photovoltaic údržba požiarna bezpečnosť fotovoltika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112323
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Bezpečnosť fotovoltických systémov
  Hloška Mário ; E  Šály Vladimír (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 57 s
  Electrical Engineering photovoltaic protection ochrana bezpečnosť fotovoltika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78136
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh fotovoltickej elektrárne pre vybranú lokalitu
  Cipala Patrik ; E  Pípa Marek (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 72 s 2 príl.
  Electrical Engineering photovoltaic fotovoltika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78119
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Komplexná analýza fotovoltickej elektrárne
  Szombath Tomáš ; E  Farkas Smitková Miroslava (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 71 s 3 príl.
  Electrical Engineering fotovoltika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78177
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Merania na fotovoltických systémoch v reálnych podmienkach
  Daniš Martin ; E  Váry Michal (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 61 s
  Electrical Engineering measurement photovoltaic fotovoltika meranie faktory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78122
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Zvyšovanie účinnosti fotovoltických panelov vodným chladením
  Baniar Matúš ; J  Masaryk Michal (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  energetické strojárstvo Power Engineering efficiency cooling fotovoltika chladenie účinnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82202
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh fotovoltickej elektrárne pre vybranú lokalitu
  Kulich Ondrej ; E  Pípa Marek (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 46 s príl.
  Electrical Engineering project photovoltaic power plant návrh fotovoltika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81712
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh konštrukcie fotovoltickej elektrárne prevádzkovanej na ploche parkoviska
  Lovaš Tibor ; E  Tomiš Igor (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 51 s príl.
  elektrotechnika Electrical Engineering fotovoltika konštrukcia power plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49256
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha