Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv optimalizácie riadenia prerušovanej nitrifikácie na prevádzku čistiarne odpadových vôd
  Habánek Peter  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety nitrification nitrifikácia eutrofizácia čistiareň odpadových vôd
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90199
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd
  Hovančíková Marcela  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety efficiency sewage purification čistenie odpadová voda účinnosť čistiareň odpadových vôd
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89979
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. kniha

  kniha

 4. Zneškodňovanie odpadových vôd z polyfunkčného objektu
  Kadlec Martin ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  technické zariadenia budov Building Services waste water čistiareň odpadových vôd
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69116
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Stanovenie vybraných ukazovateľov v odpadových vodách : Diplomová práca
  Chvostiková Jana  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 75
  analýza vody čistiareň odpadových vôd integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75491
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Posúdenie kapacity kanalizácie mesta Sereď ako podklad k vypracovaniu plánu obnovy
  Szabó Zoltán  Rusnák Dušan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering diplomová práca stoková sieť čistiareň odpadových vôd verejná kanalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62262
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Štúdia odkanalizovania aglomerácie s ČOV v obci Gbelce
  Golej Peter  Rusnák Dušan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering čistiareň odpadových vôd čerpacie stanice
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62374
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Analýza možností využitia kalov z fyzikálno-chemickej čistiarne odpadových vôd v PSA Peugeot Citroën
  Mĺkva Barbora  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  sludge kal ťažké kovy čistiareň odpadových vôd
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75572
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. kniha

  kniha

 10. Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie produkcie odpadových vôd v Slovenských Elektrárňach, a.s., Elektrárne Vojany, závod
  Hudáková Darina  Kalapoš Ján (škol.)
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  recipient wastewater voda čistiareň odpadových vôd water
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75613
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha