Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie nástrojov motivácie zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Bezáková Dominika ; M  Hudák Ján (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 54s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivation human resources motivácia motivačné teórie ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92113
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.
  Pálka Matej ; M  Čambálová Iveta (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation motivačné teórie pracovná motivácia motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87253
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Benteler Distribution Slovakia, s.r.o.
  Repová Dominika ; M  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 71s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivation motivácia motivačné teórie systém motivácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87252
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepný závod Majcichov
  Remžová Michaela ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivačné programy motivačné teórie motivácia zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78934
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie pracovníkov v podniku KNOTT, spol. s r.o., Modra : Bakalárska práca
  Kaštýl Martin  Mišáková Barbora (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 54 s., CD-ROM
  personálny manažment motivačné teórie motivation priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57436
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zlepšenia motivačného systému v podmienkach podniku Motory International s.r.o. Nové Zámky : Bakalárska práca
  Kučera Milan  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 55 s., CD-ROM
  motivačný systém motivačné teórie pracovná motivácia riadenie ľudských zdrojov odmeňovanie stimulácia remuneration stimulation priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57827
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zlepšenia motivačného systému v podniku RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o. : Bakalárska práca
  Kostrejová Katarína  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 57 s., CD-ROM
  motivačný systém motivačné teórie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57931
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov vo výrobnom procese v Tatracheme, v.d. Trnava
  Hrčková Dagmar  Holková Andrea (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  motivácia motivačné teórie motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26830
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie zamestnancov v podniku VABAL- Ing. Pavel Vranský
  Hudák Ján ; M4000  Čechová Lucia (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  personalistika motivácia zamestnanecké výhody motivation motivačné teórie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46895
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Skvalitnenie systému motivácie zamestnancov v podniku
  Krajná Zuzana  Uhráková Eva (škol.) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  motivácia motivačné teórie stimulácia stimulation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=24743
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha