Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis and experimental evaluation of the Needleman-Wunsch algorithm for trajectory comparison / aut. Maroš Čavojský, Martin Drozda, Zoltán Balogh
  Čavojský Maroš ; 035000  Drozda Martin ; 035000 Balogh Zoltán
  Expert Systems with Applications . Vol. 165, (2021), Art. no. 114068 [12] s.
  Needleman-Wunsch algorithm GPS sequence alignment String edit distance User trajectory comparison and experimental evaluation
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417420308307
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Comparison of user trajectories with the Needleman-Wunsch algorithm / aut. Maroš Čavojský, Martin Drozda
  Čavojský Maroš ; 035000  Drozda Martin ; 035000
  Mobile Computing, Applications, and Services : . S. 141-154
  GPS Needleman-Wunsch algorithm sequence alignment user movement patterns experimental evaluation
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-28468-8_11
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-28468-8_11.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Test site for EMC testing of electrical devices using GPS receiver / aut. Jozef Hallon, Karol Kováč, Mikuláš Bittera, Anton Krammer
  Hallon Jozef ; 034000  Kováč Karol ; 034000 Bittera Mikuláš ; 034000 Krammer Anton ; 034000
  Measurement 2017 : . S. 147-150
  EMC radiated emission radiated immunity GPS GPS repeater
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Dilatácia času v podmienkach GPS
  Letko Pavol ; V130 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 198-206
  GPS reference frame GNSS referenčný rámec
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Geometrická špecifikácia výrobkov v normách
  Görög Augustín ; M3000 
  Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [6] s.
  geometrická špecifikácia GPS norma
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Pripojenie modulu GPS k mikroprocesoru Cypress PsoC CY8C27143
  Horváth Dušan ; J0010 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 19, č. 3 (2013), s.18-19
  GPS
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Využitie PPP pri detekcii náhlych polohových zmien tektonického pôvodu
  Gerhátová Ľubomíra ; V130  Hefty Ján ; V130
  Družicové metody v geodézii a katastru : . s.26-30
  GPS GPS GPS seizmology Precise Point Positioning presné určovanie polohy
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Post-subduction carpathian orogen rebound constrains from geodetic and geophysical data
  Hefty Ján ; V130  Pospíšil Lubomír
  Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní : . s.37-58
  Carpathians geodesy geodézia geodynamics geodynamika geofyzika Geophysic GPS GPS Karpaty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Reprocessin of GPS and Repeated Absolute Gravity Measurements Realized in the Tatra Mountain
  Mojzeš Marcel ; V130  Papčo Juraj ; V130 Mikolaj Michal
  Geophysical Research Abstracts Volume 14/2012 : . s.nestr.
  absolute gravity measurements absolútne gravimetrické meranie CERGOP-2/Environment CERGOP-2/Environment GPS GPS
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Reprocessing of GPS and repeated absolute gravity measurements realized in Tatra Mountains
  Mojzeš Marcel ; V130  Papčo Juraj ; V130 Mikolaj Michal
  Reports on Geodesy . No. 2 (93) (2012), s.41-47
  GPS GPS gravimetria gravimetry hydrological effects hydrologické vplyvy processing spracovanie vertical movement
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok