Výsledky vyhľadávania

 1. Napäťová analýza koľajnice prepravníka
  Moravčík Martin ; J  Jančo Roland (škol.) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 645
  Applied Mechanics and Mechatronics stress FEM MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90293
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Výpočet konečného a nerovnomerného sadnutia zemnej konštrukcie - riešenie praktického problému
  Končal Peter ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  FEM settlement MKP sadanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86536
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh metodiky pevnostnej analýzy zostáv v systéme CATIA
  Arbet Ladislav ; J  Slovák Pavol (škol.) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines FEM MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72602
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Napäťovo deformačná analýza konštrukcie krídla lietadla
  Boďa Matej ; J  Garan Martin (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Applied Mechanics and Mechatronics FEM MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73869
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Uplatnenie metódy konečných prvkov pri návrhu priemyselných robotov a manipulátorov
  Zaťko Alan ; M  Hajdu Štefan (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  Production Devices and Systems FEM ANSYS ANSYS ANSYS ANSYS MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72177
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Posúdenie pevnosti konštrukcie vežového žeriava
  Tóth Stanislav ; J  Garan Martin (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics analysis strength FEM crane analýza MKP pevnosť žeriav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73761
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Napäťovo deformačná analýza rámu uloženia vibračného dopravníka
  Kertész Milan ; J  Jančo Roland (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics simulation FEM frame simulácia MKP rám
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73807
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. kniha

  kniha

 9. Napäťovo deformačná analýza cestného mosta
  Krajčí Marek ; J  Garan Martin (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics beams FEM ANSYS ANSYS nosníky MKP ANSYS ANSYS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73811
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Numerická analýza rámu prepravnej dráhy galvanických závesov
  Mazánová Veronika ; J  Jančo Roland (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics ANSYS ANSYS FEM ANSYS ANSYS MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73803
  bakalárska práca
  kniha

  kniha