Výsledky vyhľadávania

 1. Multiškálové modelovanie poréznych piezoelektrických materiálov
  Kurfürst Aleš ; J  Sládek Ján (škol.) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 20.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM piezoelectricity MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94811
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Pevnostné posúdenie guľového čapu z hľadiska únavovej životnosti
  Valkovič Vojtech ; J  Garan Martin (škol.) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103682
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Posúdenie zmeny priemeru reaktora na zmenu jeho deformačného a napäťového stavu v lokalite tesniaceho krúžku
  Legath Ladislav ; J  Élesztös Pavel (škol.) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM plasticity plasticita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103797
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Analýza únosnosti ramien prívesov
  Jorík Štefan ; J  Chmelko Vladimír (škol.) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM MKP náprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94815
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Analýza ohybu dosiek s poréznou mikroštruktúrou
  Musil Bruno ; J  Sládek Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 20.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM crack pore trhlina pór MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95027
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Statické riešenie vežového vodojemu
  Kiss Tibor ; V  Jendželovský Norbert (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering FEM ANSYS ANSYS MKP ANSYS ANSYS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91848
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Elektro-tepelná analýza priemyselnej vidlice s bezkrutkovými kontaktmi
  Murín Peter ; E  Murín Justín (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 64 s
  Elektroenergetika Power Engineering FEM temperature rise oteplenie MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89326
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Analyza kruhových betónových nádrží
  Vráblová Kristína ; V250  Jendželovský Norbert (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering FEM MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90728
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Mechanical response of human spine
  Velísková Petra ; V250  Sokol Milan (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stavebné inžinierstvo modeling FEM human spine modelovanie MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93040
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Pevnostná analýza piedestálu plávajúceho žeriava
  Szarvas Martin ; J  Élesztös Pavel (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  mechatronika Mechatronics FEM pevnostná analýza MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94970
  diplomová práca
  kniha

  kniha