Výsledky vyhľadávania

 1. Minerálne vody Dudiniec, Santovky a Slatiny
  Bačová Natália  Božíková Jarmila ; V280 Michalko Juraj
  Nové výzvy v oblasti ochrany vôd : . S. 79-86
  chemical composition chemické zloženie mineral water minerálne vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. The effects of thermal processing of beef for institutional food service purposes
  Staruch Ladislav ; C4250  Mati Marcel ; C4250
  Maso International . Vol. 3, Iss. 1 (2013), s.79-87
  beef cooking stewing roasting and frying chemical composition obesity
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Effect of moulding sand ´s thermo-physical properties on the crystallization of ductile cast iron
  Pokusová Marcela ; J0070 
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava 2012 . s.139-145
  ductile cast iron chemical composition
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Mineral waters in Slovakia - Evaluation of chemical composition stability using both historical records and the most recent data
  Božíková Jarmila ; V280  Kordík Jozef Slaninka Igor Malík Peter Liščák Pavel Bodiš Dušan Panák Daniel Marcin Daniel
  Journal of Geochemical Exploration . Vol.107, No. 3 (2010), s.382-390
  chemical composition chemické zloženie mineral water minerálne vody stabilita stability
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok