Výsledky vyhľadávania

 1. Metódy prognózovania vývoja cien
  Ellingerová Helena ; 010270 
  Eurostav : . Roč. 21, č. 7-8 (2015), s. 52-53
  metódy indexy prognózovanie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Technologické prognózovanie a vybrané trendy technologicko-manažérskych a inovačných procesov vo svete II.
  Jemala Marek  Jemala Ľubomír ; R2020
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 9, č. 4 (2013), s.s. 119-129
  prognózovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Prognózy alebo scenáre rozvoja?
  Rakšányi Peter ; V120 
  XIV. Dopravně - inženýrské dny [elektronický zdroj] : . s.87-96
  dopravná infraštruktúra prognosis prognózovanie scenáre scenario analysis transport infrastructure
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok