Výsledky vyhľadávania

 1. Risk Analysis of the Motorway Routes in Landslides Area
  Kopecký Miloslav ; 010150  Ondrášik Martin ; 010150 Brček Martin ; 010150 Janták Viktor
  World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018) : . [10] s., art. no. 042009
  zosuvy riziková analýza
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/4/042009/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Uplatnenie družicovej radarovej interferometrie pri monitorovaní zosuvov na území Slovenska
  Leško Martin ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Bakoň Matúš Czikhardt Richard ; 010130 Plakinger Marián Ondrejka Martin
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019 : . CD-ROM, [8] s.
  zosuvy landslides SBAS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Riziková analýza variantného vedenia trasy D1 v zosuvnom území
  Kopecký Miloslav ; 010150  Ondrášik Martin ; 010150 Frankovská Jana ; 010150 Brček Martin ; 010150
  Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie : . CD-ROM, s. 130-139
  zosuvy riziková analýza trasa diaľnice
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Zhodnotenie rizík výstavby trasy D1 v zosuvnom území
  Kopecký Miloslav ; 010150  Ondrášik Martin ; 010150 Frankovská Jana ; 010150 Brček Martin ; 010150 Janták Viktor
  Geotechnika 2018 : . CD-ROM, [10] s.
  zosuvy diaľnica D1 analýza rizika uskutočniteľnosti
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Spomienka na život a dielo docenta Nemčoka pri príležitosti nedožitých 90-tich rokov
  Baliak František  Brček Martin ; 010150
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [10] s.
  inžinierska geológia zosuvy geologický prieskum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stabilitné posúdenie zosuvného svahu na vodnej stavbe
  Antolová Darina ; V150 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [6] s.
  slide stabilita stability vodná stavba water structure zosuvy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Príklady aktivizácie zosuvných svahov vplyvom priťaženia ich odlučnej oblasti pri stavebnej činnosti
  Kopecký Miloslav ; V150 
  Role inženýrského geologa v současnosti : . [6] s.
  activation of landslides aktivizácia zosuvov landslides monitoring of landslides monitoring zosuvov zosuvy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Problems of D1 highway construction through landslide areas in Slovakia
  Kopecký Miloslav ; V150  Ondrášik Martin ; V150
  Geotechnics of Roads and Railways. Volume 1 : . S. 397-402
  landslides slope stability slope stabilization stabilita svahov trasovanie dopravnej stavby zosuvy
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Slope failures on road cut slopes of the R1 expressway (Nitra - Tekovské Nemce) in the Slovak Republic
  Baliak František ; V150  Ondrášik Martin ; V150 Brček Martin ; V150 Janták Viktor Mušec Peter ; V150
  Geotechnics of Roads and Railways. Volume 1 : . S. 403-408
  landslides Remediation rýchlostná cesta R1 R1 expressway sanácia zosuvy
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Vznik svahových deformácií a ich sanácie na svahoch zárezov R1 v úseku Selenec - Tekovské Nemce
  Baliak František ; V150  Janták Viktor Mušec Peter ; V150 Brček Martin ; V150
  Geotechnika - Geotechnics 2014. Konštrukcie, technológie a riziká : . S. 41-49
  extrémne klimatické podmienky landslides rýchlostná cesta R1 zosuvy sanačné práce expressway R1 extreme climate conditions remediation works
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok