Výsledky vyhľadávania

 1. Realizačný projekt kanalizácie domu seniorov
  Vörös Patrik ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 24
  Building Services wastewater canalization odpadové vody zrážkové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100862
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra
  Michale Martin ; V  Peráčková Jana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings sewerage wastewater odkanalizovanie odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93741
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Analýza podzemných vôd v regióne Dubnica nad Váhom
  Sitnianská Miriam  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety wastewater odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90257
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Veľkoobchodné stredisko Just Play Bratislava
  Polakovič Ján ; V  Makýš Peter (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technológia stavieb Building Technology wastewater časový plán zariadenie staveniska
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93285
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Štúdia odkanalizovania lokality Nižná Šebastová
  Polakovičová Lýdia ; V  Rusnák Dušan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering wastewater environment environment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91869
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Realizačný projekt splaškovej a zrážkovej kanalizácie halového objektu
  Kovalik Ľubomír ; V180  Jánošková Taťjana (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  technické zariadenia budov Building Services sewerage wastewater kanalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83222
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Monitorovanie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov splaškových vôd
  Andelková Vlasta  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 51 s príl
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety wastewater kvalita vody odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79876
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Zhodnotenie technológie spaľovania kalov z čistenia odpadových vôd
  Siebenstich Ditmar  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 78 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety wastewater emission emisie čistiarenský kal odpadové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79726
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie produkcie odpadových vôd v Slovenských Elektrárňach, a.s., Elektrárne Vojany, závod
  Hudáková Darina  Kalapoš Ján (škol.)
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  recipient wastewater voda čistiareň odpadových vôd water
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75613
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha