Výsledky vyhľadávania

 1. User annotations as a context for related document search on the web and digital libraries
  Ševcech Jakub ; I200  Móro Róbert ; I200 Holub Michal ; I200 Bieliková Mária ; I200
  Informatica . Vol. 38, No. 1 (2014), s. 21-30
  súvisiaci dokument vyhľadávanie vytváranie dopytu poznámky
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - elektronické dokumenty
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Prirodzený jazyk ako spôsob komunikácie v prostredí webu
  Macko Peter ; I200 
  WIKT 2014 : . S. 102-106
  Sémantický web SPARQL dopyty prepojené dáta RDF vyhľadávanie neurónové siete
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Annota: pieskovisko pre výskum vyhľadávania, organizovania a navigácie s využitím sémantiky v prostredí digitálnych knižníc
  Móro Róbert ; I200  Holub Michal ; I200 Ševcech Jakub ; I200 Bieliková Mária ; I200
  Znalosti 2014 : . online, s. 88-91
  digital libraries model používateľa model domény vedecká publikácia anotovanie vyhľadávanie navigácia sémantika Annota
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Annota: towards enriching scientific publications with semantics and user annotations / Michal Holub, Robert Moro, Jakub Sevcech, Martin Liptak, Maria Bielikova
  Holub Michal ; I200  Móro Róbert ; I200 Ševcech Jakub ; I200 Lipták Martin ; I200 Bieliková Mária ; I200
  D-lib Magazine : . Vol. 20, no. 11/12 (2014), [6] s.
  digitálna knižnica model používateľa model domény vedecká publikácia anotácia vyhľadávanie navigácia sémantika Annota
  http://www.dlib.org/dlib/november14/holub/11holub.html
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Geospatial information relevant to the flood protection available on the mainstream web
  Kliment Tomáš  Gálová Linda ; V130 Ďuračiová Renata ; V130 Fencík Róbert ; V210 Kliment Marcel
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 22, No. 1 (2014), s. 9-18
  discovery service flood protection geocatalogue geokatalóg geopriestorové údaje geospatial data metadata metadáta ochrana pred povodňami vyhľadávanie
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Document creation with information retrieval system support
  Betina Timotej ; I200  Polášek Ivan ; I200
  CINTI 2013 [elektronický zdroj] : . online, s.147-151
  tvorba dokumentu sémantická segmentácia TextTiling Kuhn-Munkres algoritmus vyhľadávanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analysing Temporal Dynamics in Search Intent
  Kramár Tomáš ; I200  Bieliková Mária ; I200
  SOFSEM 2013: Theory and Practice of Computer Science : . s.54-63
  kontexty IR vyhľadávanie dynamika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Search in source code based on identifying popular fragments
  Kuric Eduard ; I200  Bieliková Mária ; I200
  Lecture Notes in Computer Science : . s.408-419
  zdrojový kód vyhľadávanie PageRank
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Annota - poznámkovanie dokumentov v prostredí digitálnych knižníc
  Bieliková Mária ; I200  Ševcech Jakub ; I200 Holub Michal ; I200 Móro Róbert ; I200
  DATAKON a ZNALOSTI 2013 : . s.143-152
  poznámkovanie navigácia vyhľadávanie digitálne knižnice poznámky zvýraznenie textu spolupráca
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Využitie prepojených dát v digitálnej knižnici
  Holub Michal ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2012 : . s.19-22
  digitálna knižnica prepojené dáta vyhľadávanie navigácia model používateľa model domény
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok