Výsledky vyhľadávania

 1. Revitalization and restoration of existing fish passes as response to the commitment to EU
  Čubanová Lea ; 010170  Dušička Peter ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 9, no. 1 (2018), s. 12-16
  fish pass design parameters hydraulic design requirements restoration
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Nové požiadavky na cementobetónové kryty vozoviek
  Briatka Peter ; 010270  Olšová Jana ; 010270
  Stavebné materiály : . Roč. 14, č. 1 (2018), s. 54-56
  betón betónová vozovka požiadavky norma zhotovenie návrh concrete concrete pavement requirements standard execution design
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Legislative requirements for municipal waste, packaging and waste of packaging and reverse logistics
  Trošanová Mária ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Holubec Michal ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017 : . CD-ROM, s. 136-142
  reverse logistics requirements
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Geometry of point thermal bridge (of reinforced concrete column) versus requirements of STN 73 0540-2 (2012)
  Buday Peter ; 010180 
  ATF 2016 : . USB kľúč, s. 58-62
  requirements point thermal bridge transmission heat loss coefficient hygiene criterion
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Všeobecné a empirické požiadavky na asfaltové zmesi
  Cápayová Silvia ; V120 
  Trvalo udržateľný rozvoj cestného staviteľstva : . S. 32-37
  požiadavky requirements asfaltové zmesi asphalt mixtures
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Pohoda, zdravie, kvalita
  Šabíková Jana ; 010290 
  Eurostav : . Roč. 21, č. 1-2 (2015), s. 26-28
  comfort ventilation requirements
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. The Importance of Audio-Visual Aspects in the Architectural Design of Psychiatric Clinics
  Szántová Gabriela ; V181  Rychtáriková Monika ; V180
  Energy Procedia : . Vol. 78, (2015), online, s. 1251-1256
  audio-visual environment mental health facilities mood disorders requirements
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215019992
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Parkovanie motocyklov, požiadavky a možnosti
  Bezák Bystrík ; V120  Skýva Milan
  XV. Dopravně - inženýrské dny : . CD ROM, s. 292-296
  parking parkovanie planning plánovanie požiadavky requirements
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Pozícia controllera, odborné a osobnostné požiadavky
  Tekulová Zuzana ; J0070  Sluka Lukáš ; J0070
  Forum Statisticum Slovacum . Roč.10, č. 3 (2014), s. 222-228
  controller požiadavky requirements
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Nároky mladých ľudí na štartovacie byty
  Šimko Peter ; V181 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [5] s.
  byt bývanie flat living standars nároky requirements
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok