Výsledky vyhľadávania

 1. Štatistické zisťovanie o vybraných ukazovateľoch zásobovania a odkanalizovania v SR
  Zrubeková Katarína ; V  Božíková Jarmila (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management sewerage
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72635
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh stokovej siete v obci Spišské Bystré
  Havašová Justína ; V  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering waste water sewerage kanalizácia stoková sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76448
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh odkanalizovania obce Horné Motešice
  Minárik Ivan ; V  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management sewerage kanalizácia stoka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59947
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. kniha

  kniha

 5. Návrh stokovej siete v obci Sečovská Polianka
  Urban Jozef ; V220  Rusnák Dušan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management stoka kanalizácia sewerage
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50504
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. kniha

  kniha