Výsledky vyhľadávania

 1. Assessment of heavy precipitation events impacts on the combined sewer collector
  Wittmanová Réka ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Vodovod.info . Roč. 11, č. 13 (2021), online, [8] s.
  hydraulic conditions sewerage sewer collector heavy precipitation
  https://www.vodovod.info/index.php/kanalizace-a-cov/461-assessment-of-heavy-precipitation-events-impacts-on-the-combined-sewer-collector#.YGWvra8zaUk
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Comparison of the designs of the sewerage system in the village of Kvetoslavov
  Gregušová Veronika ; V280  Stanko Štefan ; V280
  Aktuální vodohospodářské problémy : . S. 112-115
  čerpacie stanice kanalizácia pumping station rovinaté územie sewerage lowlands
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Prevádzkové skúsenosti so zásobovaním a odkanalizovaním priemyselných podnikov /
  Mahríková Ivana ; V280 
  46. konferencia vodohospodárov v priemysle : . S. 35-40
  vodovod mikropolutanty kanalizácia sewerage water supply micropollutants
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Generely odvodnenia miest a plány obnovy stokových sietí
  Sokáč Marek ; V280 
  Urbanita . Roč.25, č.2 (2013), s.32-35
  obnova rehabilitation sewerage stoková sieť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Optimalizácia prevádzky kanalizácie
  Molnárová Lenka ; V280 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.843-848
  Ground Water infiltrácia infiltration kanalizácia podzemné vody sewerage
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Prevádzka kanalizačnej siete a opatrenia na redukciu negatívneho vplyvu kanalizácie v čase povodne
  Stanko Štefan ; V280 
  Městské inženýrství Karlovy Vary 2013. Povodeň a město : . s.105-112
  flood kanalizácia kanalizačné systémy povodeň sewerage sewerage system
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Variantný spôsob zneškodňovania splaškových vôd z časti mikroregiónu Vlára-Váh
  Hrudka Jaroslav ; V280  Stanko Štefan ; V280
  14. študentská vedecká konferencia, 14.11.2012, Bratislava [elektronický zdroj] . s.CD-ROM, s. 269-270
  čerpacia stanica čistiareň odpadových vôd kanalizácia pumping station sewerage Wastewater treatment plant
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Vplyv extrémnych klimatických podmienok na zásobovanie vodou a odkanalizovanie
  Stanko Štefan ; V280  Škultétyová Ivona ; V280
  AQUA 2012 : . s.88-93
  extreme climatic conditions extrémne klimatické podmienky odkanalizovanie sewerage water supply zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Zabezpečenie zásobovania vodou a odkanalizovania v čase extrémnych podmienok
  Stanko Štefan ; V280  Škultétyová Ivona ; V280
  Voda fórum 2012 : . s.31-35
  climate changes extreme acts of nature extrémne prírodné vplyvy klimatické zmeny odkanalizovanie risk riziko sewerage water supply zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Trnávka a Bučuháza - odkanalizovanie obcí v rámci aglomerácie Šamorín
  Chabaľ Lukáš ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  10. Zdravotno-technické stavby.Malé vodné diela - krajina a voda : . s.174-180
  čerpacia stanica čistiareň odpadových vôd kanalizácia pumping station sewerage waste water treatment plant
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok