Výsledky vyhľadávania

 1. EUROCON 2007. International Conference on Computer as a Tool : Warsaw, Poland, 9.-12.9.2007
  Warsaw : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007
  komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
  zborník
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 2. EUROCON 2005. International conference on Computer as a Tool : Belgrade, Srbia and Montenegro. 21.- 24. 11. 2005
  Belgrade : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2005
  komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
  zborník
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 3. COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2004. Podporujeme komunikáciu medzi ľudmi : 10. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR. 19.- 20. Apr. 2004
  Bratislava : D&D Studio, 2004 . - 380 s 18 s.
  ISBN 80-967019-6-7
  Telekomunikácie komunikačné siete komunikačné systémy komunikačné protokoly
  zborník
  (13) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2003. Liberalizácia elektronických komunikačných sietí a služieb : 9. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR. 23.- 24. Apr. 2003
  Bratislava : D&D Studio, 2003 . - 344 s
  ISBN 80-967019-4-0
  Telekomunikácie komunikačné siete komunikačné systémy komunikačné protokoly
  zborník
  (9) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : 8. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR. 23.- 24. Apr. 2002
  Bratislava : D&D Studio, 2002 . - 298 s
  ISBN 80-967019-5-9
  Telekomunikácie komunikačné siete komunikačné systémy komunikačné protokoly
  zborník
  (10) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2001. Procesy konvergencie v telekomunikačných systémoch a službách : 7. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR. 24.- 25. Apr. 2001
  Bratislava : ADAPT, 2001 . - 296 s
  ISBN 80-968042-3-5
  Telekomunikácie komunikačné siete komunikačné systémy komunikačné protokoly
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. 6th International scientific conference of the Fund of Jozef Murgaš for telecommunications joined with competition : Proceedings. Bratislava, Slovakia. 13. - 14. June 2000
  Bratislava : Fond Jozefa Murgaša pre telekomunikácie n.f., 2000 . - 78 s
  Telekomunikácie komunikačné systémy spracovanie signálov spracovanie obrazu
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. International symposium on telemedicine and teleeducation in practice = Telemedicína a televzdelávanie v praxi : Symposium proceedings. ISTEP 2000. Košice, Slovac Republic. 22. - 24. March 2000
  Košice : Elfa, 2000 . - 347 s
  ISBN 80-88964-38-5
  Telekomunikácie telemedicína komunikačné systémy počítačové siete internet videokonferencie diaľkový prenos dát vzdelávanie
  zborník
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0001
  kniha

  kniha

 9. Riadenie a informatika v novom tisícročí. Zborník referátov : MI 2000. SK. 12.- 13. Sep. 2000
  Žilina : Žilinská univerzita, 2000 . - 410 s
  ISBN 80-7100-757-9
  AIS automatizované informačné systémy komunikačné systémy komunikačné siete doprava automatizované riadiace systémy
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  R0001
  kniha

  kniha

 10. 5th International scientific conference of the fund of Jozef Murgaš for telecommunications joined with competion: proceedings : Bratislava, Slovakia. 2.- 3. June 1999
  Polec Jaroslav (zost.) ; E070 
  Bratislava : Fond Jozefa Murgaša pre telekomunikácie n.f., 1999 . - 80 s
  Telekomunikácie komunikačné systémy spracovanie signálov spracovanie obrazu
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha