Výsledky vyhľadávania

 1. Príspevok k hybridným metódam riadenia zabezpečenia a analýza priepustností : Č. v. odb. 26-27-9: Obhj. 02.07.2002
  Grellneth Igor ; E240  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002 . - 127 s
  Telekomunikácie komunikačné systémy systémy prenosu dát zabezpečenie dát komunikačné kanály
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Analýza priepustnosti adaptívnych Go-Back-N schém : V.odb. 26-27-9. Obh.
  Košút Peter ; E240  Polec Jaroslav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 116 s
  prenos dát komunikačné systémy ARQ schémy GBN schémy
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Príspevok k hodnoteniu metód riadenia zabezpečenia prenosu dát : Kand.diz.práca : V.odb. 26-08-9 : Obh. 05.12.1985 / [aut.] Malý,Oto, Ing.; Škol. Makáň,Florián
  Malý Oto  Makáň Florián (škol.) ; E230
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 132 s Autoref.1985, 20 s
  oznamovacia technika komunikačné funkcie komunikačné systémy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha