Výsledky vyhľadávania

 1. Súčasný "slovenský" rodinný dom očami mladých architektov 2014
  Bacová Andrea ; A1110 
  Arch . Roč.19, č.5 (2014), s. 62
  súťaž architektonická dom rodinný
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. SM(ART) HOUSE alias Dom umení
  Selcová Ľubica ; A1110 
  Eurostav . Roč.20, č.4 (2014), s. 60-61
  súťaž architektonická súťaž XELLA
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Nová Kežmarská chata
  Závodný Ľubomír ; A1110 
  Arch . Roč.19, č.7-8 (2014), s. 58-61
  súťaž architektonická
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Vyhralo múzeum zo skladu
  Oravcová Eva ; A8180 
  ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis . Roč.20, č.10 (2013), s.s. 90-91
  architektúra súťaž architektonická
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Aby škola nestála v ceste vzdelaniu ...
  Selcová Ľubica ; A1110 
  Arch . Roč.18, č.5 (2013), s.s 56-57
  súťaž architektonická
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Súčasný rodinný dom 2013
  Dorotjaková Irena ; A0900 
  Spektrum . Roč.20, č.1 (2013), s.s. 12
  architektúra súťaž architektonická
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 7. Novostavba rímsko-katolíckeho kostola v Ladcoch
  Polomová Beata ; A3130 
  Arch . Roč.18, č.6 (2013), s.s. 58-59
  kostol súťaž architektonická
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Cena profesora Jozefa Lacka 2012/2013, 23. ročník študentskej súťaže o najlepší diplomový projekt
  Oravcová Eva ; A8180 
  Cena profesora Jozefa Lacka 2012/2013 : . s.s. 2-3
  súťaž architektonická
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Súčasný dom: Očami mladých architektov
  Bacová Andrea ; A1110 
  Baumit Journal . č.1 (2012), s.28-29
  súťaž architektonická workshop medzinárodný
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Medzinárodná cena študentského projektu Špania Dolina - Piesky
  Ganobjak Michal ; A3130 
  ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis . roč.19, č.6-7 (2012), s.20-21
  architektúra súťaž architektonická
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok