Výsledky vyhľadávania

 1. Šachtové vtokové objekty MVE
  Dušička Peter ; 010170  Rumann Ján ; 010170 Dušička Michal ; 010170
  Hydroturbo 2016 : . USB kľúč, [4] s.
  malá vodná elektráreň šachtový vtokový objekt hydraulické straty rýchlostné pole
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Výskum šachtových vtokových objektov
  Dušička Michal ; 010170 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 630-635
  šachtový vtokový objekt malá vodná elektráreň vtokový objekt
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Pit Intake Structures
  Dušička Michal ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2015 : . CD-ROM, s. 44-48
  šachtové vtokové objekty malá vodná elektráreň hydroenergetický potenciál
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Využitie 1-D simulácií pre posúdenie návrhu malej vodnej elektrárne
  Čubanová Lea ; V170  Šebestová Zuzana ; V170
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 57, č. 7-8 (2014), s. 14-17
  assessment design malá vodná elektráreň návrh posúdenie small hydro power plant
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Confrontation of the research on the Dobrohošť SHPP and its operation after its construction
  Rumann Ján ; V170 
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . s. 183-190
  fyzikálny výskum vtokový objekt matematické modelovanie malá vodná elektráreň hydraulický výskum mathematical modelling small hydropower plant physical research intake structure hydraulic research
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Historical examples of water energy use in Slovakia / aut. Peter Dušička, Tomáš Hodák, Peter Šulek
  Dušička Peter ; V170  Hodák Tomáš Šulek Peter ; V170
  SGEM 2014. GeoConference on Water resources, forest, marine and ocean ecosystem . S. 337-344
  využitie vodnej energie vodovodný systém malá vodná elektráreň water supply system small hydro power plant systém zásobovania vodou Turčekovský vodovod Špaňodolinský vodovod water energy use Turček water supply system Špania Dolina water supply system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Optimalizácia prevádzky regulačných vodných elektrární heuristickými metódami
  Kinczer Tomáš ; V170 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 898-903
  malá vodná elektráreň genetické algoritmy optimalizácia prevádzky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Hydraulic Calculations and Simulations for the SHPP
  Šebestová Zuzana ; V170  Čubanová Lea ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2013 : . s.[4] p.
  HEC-RAS HEC-RAS hladinový režim hydraulic calculations hydraulické výpočty malá vodná elektráreň small hydro power plant water level regime
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Water intake structures of small hydropower plants
  Tvrdoň Miroslav ; V170  Rumann Ján ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2013 : . s.[3] p.
  malá vodná elektráreň small hydro power plant vtokový objekt water intake structure
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Research and operation of the Dobrohošť small hydro power plant
  Rumann Ján ; V170 
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.69
  malá vodná elektráreň operation prevádzka Research small hydro power plant výskum
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok