Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na odstránenie migračných barier a zlepšenie protipovodňovej ochrany na rieke Bečva v obci Zubří.
  Batnuur Ariuntuya ; V  Macura Viliam (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning flood protection protipovodňová ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99445
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie protipovodňovej ochrany mesta Levice a návrh opatrení na toku Podlužianka
  Varga Tomáš ; V  Šoltész Andrej (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering detention reservoir HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS HEC-RAS matematické modelovanie protipovodňová ochrana polder polder
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100599
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh vodohospodárskych úprav na zabezpečenie protipovodňovej ochrany mesta Kežmarok
  Hrabovský Michal ; V  Šoltész Andrej (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering detention reservoir flood protection návrhová povodňová vlna polder polder protipovodňová ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92233
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. kniha

  kniha

 5. Revitalizácia toku Porec nad obcou Závod
  Ondrej Vladimír ; V  Macura Viliam (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering flood control revitalizácia protipovodňová ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91971
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Analýza a návrh protipovodňovej ochrany obce Moravské Lieskové
  Magyarová Monika ; V  Škrinár Andrej (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering flood protection protipovodňová ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91946
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Rekreačný areál vo Vlčom hrdle v Bratislave
  Kubová Anna ; A  Reháčková Tamara (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Landscaping and Landscape Planning flood protection Dunaj protipovodňová ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94385
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. kniha

  kniha

 9. Variantný návrh poldrov v Malých Karpatoch a hydraulický výpočet funkčných objektov na nich
  Harmanová Mária  Šoltész Andrej (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering detention reservoir protipovodňová ochrana Modra polder polder
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81565
  diplomová práca
  kniha

  kniha