Výsledky vyhľadávania

 1. Konštrukcie v architektúre : Edukačný proces v študijných programoch 1. a 2. stupňa štúdia (rozpracovanie výstupov z vedecko-pedagogického kolokvia)
  Ilkovič Ján ; A4140 
  Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008 . - 161 s
  ISBN 978-80-227-2824-9
  konštrukcie konštrukcie pozemných stavieb vzdelávanie fakulta architektúry Ústav konštrukcií v architektúre
  brožúra
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 2. Lešení a pracovní plošiny
  Koubek Jaroslav 
  1. vydanie
  Praha : Ústav stavebních informací, 1991 . - 139 s
  ISBN 80-85380-12-9
  konštrukcie pozemných stavieb
  brožúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  SVF2100
  kniha

  kniha

 3. Konstrukční systém víceetážových budov
  Voldřich František 
  Praha: Čsl. středisko výstavby a architektury, 1971 . - 139 s
  konštrukcie konštrukcie pozemných stavieb
  brožúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha