Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorivosť a inovácie vo vzdelávaní a výskume
  Bieliková Mária ; I200 
  iConference´09 Freedom of Creativity / Sloboda tvorivosti, November 19, 2009, Bratislava . s.21-28 CD-ROM
  kreativita inovácie výskumy vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Formy podpory výskumu, vývoja a realizácie nových výrobkov
  Gulan Ladislav ; J0030 
  Magazín stavebné stroje a mechanizácia . Roč. 3, č. 2 (2008), s.28-30
  výskumy mobilný pracovný stroj Research mobile working machine
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Postoje študentov doplňujúceho pedagogického štúdia k učiteľskému povolaniu, vede a výskumu. Attitudes of students of complementary teacher training to teacher profession, science and research
  Chmelárová Zuzana ; M220 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 1 (2008)
  učiteľské povolanie veda výskumy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Vzťah študentov k vede. The students attitude to science
  Krpálková Krelová Katarína ; M220  Tóblová Eva ; M220
  Trendy ve vzdělávání 2008 : . s.124-129, diel 1
  veda výskumy motivácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Výskum v oblasti bezpečnostných a environmentálnych aspektov
  Balog Karol ; M5000 
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce. New Trends in Safety and Health : . s.166-170
  výskumy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Veda bližšie k študentom
  Hrmo Roman ; M220  Krpálková Krelová Katarína ; M220 Tóblová Eva ; M220
  Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike :
  veda výskumy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Profilovanie výskumu naSTU
  Holmanová Anna ; A0900 
  Informačné listy FA STU . roč.13, č.4-5 (2007), s.3
  výskumy
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 8. Manažérstvo kvality vo vyučovacom procese. The managering of quality in educational system
  Arendášová Alexandra ; M190 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj]
  výskumy kvalita vyučovací proces manažérstvo kvality
  článok zo zborníka
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Výučba a výskum na KMI UMAT MTF STU
  Čaplovič Ľubomír ; M1000 
  Výskum a výučba na materiálových katedrách českých a slovenských vysokých škôl : . s.5-10
  výučba veda výskumy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Kariérny rast výskumných pracovníkov ako súčasť ľudského faktora v manažérstve kvality. Growth of the career of research workers as component of the human factor
  Nováková Renáta ; M300 
  Jakost - Quality 2007 : . s.F-17/F-20
  výskumy rast kariérny manažérstvo kvality
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok