Výsledky vyhľadávania

 1. Die verwendung von kunstoff basierenden materialien als füllstoff für leichtbeton
  Ledererová Miriam ; 010260 
  Construmat 2017 - International Conference on Structural Materials : . CD-ROM, s. 19-24
  plasty využitie recyklácia betón
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Termické krakovanie polyalkénových odpadov
  Jambor Boris ; C8170  Hájeková Elena ; C8170 Bajus Martin ; C8170
  ChemZi : . s.130
  pyrolýza kopyrolýza recyklácia plasty
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Thermal cracking of waste biomass/plastics mixtures
  Jambor Boris ; C8170  Bajus Martin ; C8170 Hájeková Elena ; C8170
  46th International Conference of Petroleum Processsing, Proceedings, Bratislava, June 7, 2013 [elektronický zdroj] . s.CD-ROM, [5] p.
  pyrolýza kopyrolýza recyklácia plasty biomasa pneumatiky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Degradácia nákupných tašiek z plastových obalov používaných vo vybraných obchodných reťazcoch
  Mitašová Anita  Rusko Miroslav ; M5000
  Sustainability - Environment - Safety 2013 : . CD-ROM, s. 169-173
  plasty degradácia kompostovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Možnosti verifikácie degradácie nákupných tašiek z biodegradovateľných plastových obalov
  Mitašová Anita  Rusko Miroslav ; M5000
  Integral safety 2013. Integrovaná bezpečnosť 2013 [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 101-106
  plasty degradácia kompostovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Kompozitný materiál z dreva a plastu
  Golovkov Andrej ; J0070  Šooš Ľubomír ; J0070
  ERIN 2009. Education, Research, Innovation : . s.[6]
  plasty drevo kompozitný materiál wood waste
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Účinky výroby a použitia plastov na zdravie zamestnancov
  Tureková Ivana ; M5000  Šantavá Renáta ; M390 Turek Ľudovít ; M5000
  Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : . s.109-115
  plasty zdravie človeka zdravotné riziká
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Toxické splodiny horenia plastov
  Tureková Ivana ; M5000  Duchoň Martin ; M390
  Environmentálne aspekty požiarov a havárií : . s.1-7
  toxikológia plasty
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Fantastik plastik
  Lalinský Michal ; A2120 
  Interier . č.12 (2006), s.40-42
  plasty
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 10. Plasty pre automobilový priemysel
  Horváth Jozef ; M240  Náplava Antonín ; M1000 Jánošíková Slávka ; M4000
  MAT/TECH automobilového priemyslu : . s.23-28
  plasty priemysel automobilový
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok