Výsledky vyhľadávania

 1. Výpočet kritických momentov podľa približných normových vzťahov.
  Bobák Marek ; V  Koleková Yvonna (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering resistance stability
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108412
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Statická analýza stropnej dosky administratívneho centra CBC
  Liday Dávid ; V  Paulík Peter (škol.) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering shear reinforcement punching šmyková výstuž pretlačenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94514
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Výpočet otvorenej mostovky železničného mosta podľa európskych noriem
  Dedáček Milan ; V  Ároch Rudolf (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering rail transport interaction železničná doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79962
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
  Szabó Alexander ; V  Hruštinec Ľuboš (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering limit state medzný stav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91498
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Vystužovanie a kotvenie stĺpikových konštrukcií
  Feherpataky Tomáš ; V  Sandanus Jaroslav (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99827
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smeroch
  Červenka Tomáš ; V  Halvoník Jaroslav (škol.) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering reinforced concrete výstuž vystužený betón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91353
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Rôzne typy väzníc a vhodnosť ich použitia
  Bogyo Marek ; V  Štujberová Magdaléna (škol.) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91184
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Upokojenie prieťahu cesty I/2 v Moravskom sv. Jáne
  Salay Filip ; V  Bezák Bystrík (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering cestný prieťah
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80007
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Rozhľad na cestných komunikáciách
  Jelínek Filip ; V  Kapusta Vladimír (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112009
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Statická analýza nosných stien použitím numerických metód
  Briatka Peter ; V  Dický Jozef (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering stress napätia metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91151
  bakalárska práca
  kniha

  kniha